Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Management- en stuurinformatie

Uiteraard wilt u uw dienstverlening zo goed organiseren en de bestede middelen op de juiste manier inzetten. U vormt hierop beleid en voert uit. Betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie is van belang om vast te kunnen stellen of u op de juiste weg bent. Onze BI-specialisten helpen u bij het vertalen van uw specifieke informatiebehoefte naar overzichtelijke rapportages en dashboard. Omdat wij onze applicaties als geen ander kennen, zorgen wij ervoor dat de juiste data wordt vastgelegd en dat uw data betrouwbaar is. Wij beperken ons hierbij niet alleen tot informatie in onze eigen systemen. Aan de hand van onze Datawarehouse bieden wij de mogelijkheid om data uit verschillende (open) bronnen bij elkaar te brengen, te uniformeren en te ontsluiten naar domeinoverstijgende inzichten. Op deze manier heeft u zowel op strategisch, als op operationeel niveau de juiste informatie voor handen om te kunnen sturen en te verantwoorden.

data

ruime ervaring in het publieke domein

Het beheer van complexe applicaties is doorgaans een aparte taak in organisaties. Door de afhankelijkheid van automatisering en informatievoorziening in het primaire proces, zijn deze taken kritisch geworden. De specialisten van Solviteers Software bieden bij deze taken ondersteuning.


Ondersteuning biedt Solviteers Software onder andere op de volgende punten:


  • Inrichting applicaties: onze consultants richten de applicatie zo in dat deze het werkproces van uw gebruikers volledig ondersteunt. 
  • Gebruikersondersteuning: onze consultant fungeert als vraagbaak voor alle eindgebruikers van de applicatie.
  • Inrichting en onderhoud van autorisaties: het beheer van gebruikers en hun bevoegdheden binnen de applicatie.
  • Genereren van management- en stuurinformatie: die aansluit bij de informatiebehoefte van de organisatie.
  • Opleidingen: wij bieden een uitgebreid opleidingsaanbod. Deze opleidingen bieden wij aan bij u op locatie, bij ons op kantoor of op afstand via bijvoorbeeld Teams. Verder beschikken wij over een eigen E-learningomgeving.
  • Quicksans: als eerste stap op weg naar optimalisatie van het gebruik van uw applicaties brengen wij de kwaliteit hiervan via een quickscan in kaart.Interesse? Neem contact met ons op via tel: +030 280 36 55 of stuur een e-mail naar info@solviteers.nl

doe-de-threat-scan-solviteers

E-mail ons

Wij zijn via de mail bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55