Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

WIZportaal bevordert ketensamenwerking


De gemeente Almere werkt nauw samen met zestien sociale wijkteams, waarin ook vier zelfstandige stichtingen participeren. De gemeente heeft als doel gesteld de samenwerking met deze ketenpartners te verbeteren. Onlangs is het regiesysteem WIZportaal geïmplementeerd. Deze applicatie wordt ingezet door de gemeente om de verschillende ketenpartners met elkaar te verbinden. Hierdoor kan nog effectiever worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger.

jong-stel-schulden

Bewezen IT-partner

Projectleider Igor Coppejans had namens de gemeente Almere de taak om samen met Solviteers Software zorg te dragen voor de juiste implementatie van WIZportaal. Hij zegt hierover het volgende: “Alleen een goed regiesysteem is niet voldoende. Het is ook belangrijk om samen te werken met een betrouwbare IT-partner die de implementatie goed laat verlopen. Solviteers Software beschikt hiervoor over een duidelijk raamwerk.”


Extra stappen

Volgens Coppejans wisten de specialisten van Solviteers Software heel goed wat er op hen zou afkomen. “Samen is gekeken hoe bepaalde zaken konden worden gedetailleerd om zo tot een goede inrichting en invoering te komen. Uiteindelijk is het werk ook grotendeels zo uitgevoerd. Natuurlijk moeten er ook nog wat zaken worden aangepast. Solviteers is daarin opvallend flexibel. Extra sessies of de inzet van meer of andere specialisten is allemaal snel geregeld. Zij zetten graag de extra stappen die nodig zijn om de implementatie tot een succes te maken.”


Live gaan

Tijdens de verschillende inrichtingssessies werd de implementatie ter hand genomen. “Uitdagend was dat naast de gemeente Almere ook de vier betrokken stichtingen aan tafel zaten. Waar we normaal met kleine groepen werken hadden we nu soms met twintig man te maken, met allemaal evenveel zeggenschap. Dat maakte het soms ingewikkeld. De consultants van Solviteers waren ervaren en flexibel genoeg om hiermee om te gaan. Aan mij was de taak om ‘alle neuzen dezelfde kant op’ te houden”, aldus Coppejans. Uiteindelijk is de implementatie binnen zes maanden gerealiseerd. “Alle gebruikers zijn uitgebreid door Solviteers getraind, maar zodra je ‘live’ gaat weet je dat je middenin de storm staat. Iedereen heeft een mening en velen verlangen terug naar het oude systeem. Dat duurt een maand en dan wordt het rustiger, omdat iedereen heeft kunnen wennen aan het nieuwe systeem. Zo ook in Almere.”


Meer samenwerking

De opdracht van Coppejans bij de gemeente Almere is inmiddels afgerond. De samenwerking met de specialisten van Solviteers omschrijft hij als naadloos. Naar zijn idee zal de samenwerking tussen de gemeente Almere en Solviteers worden gecontinueerd. “De gemeente Almere heeft als doel het verbeteren van de samenwerking binnen de keten. De implementatie van WIZportaal is de eerste nuttige stap, maar er is nog meer te doen. Zo wil Almere gaan werken met zorgprofielen. Het lonkend perspectief is uiteindelijk de burgermodule binnen WIZportaal, waarmee burgers inzicht krijgen in hun gegevens. Solviteers heeft bewezen een eerlijke, betrouwbare en transparante partij te zijn, waarmee je goed kunt samenwerken. Ze zetten in op co-creatie: ze willen echt samen met de gemeente werken aan de optimale oplossing.”

gijzelvirussen-en-cybercriminelen-solviteers

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55